. . .  
Lisätietoa
AnDuo Oy
 
Aina tarvitaan vähintään kaksi

– Duo – 

jotta voidaan rakentaa yhteys

– And –

Silta kahden välille.


AnDuo Oy on perustettu vuonna 2004.
 
Nimi AnDuo viittaa ajatukseenettä hyvinvoinnin perusta syntyy 
ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa kuten myös 
yksilön sisäisen ja ulkoisen hyvinvoinnin tasapainosta.


Annukka Kiviniemi

AnDuo Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja.

Kasvatustieteen maisteri, KM, 2008; kuntohoitaja 1994. 

Pedagoginen pätevyys (60 op)  2014.

Korkeakouluopinnot:
 
Pääaine:
Kasvatuspsykologia

Sivuaineet:
Kasvatustiede (s) 
Puheilmaisu-draamapedagogiikka, 
Monikulttuurisuus, 
Sosiologia,
Koulutusteknologia

Jatko-opiskelija, tavoitteena FT- tutkinto, 
Oulun lääketieteellinen tiedekunta

Nuorempi tutkija, 

PEDEGO tutkimusyksikkö,  

Oulun yliopisto, LastenpsykiatriaValmisteilla väitöstyö

Aihe: "Vanhempimielikuvat, parisuhdetyytyväisyys ja psykofyysinen hyvinvointi"

Väitöskirja muodostuu kolmesta osajulkaisusta.


Ensimmäinen osajulkaisu (Kiviniemi et al., 2011) 

The association between parental images and satisfaction

 in intimate relationships in a Northern Finland sample

PDF-linkki: Toinen osajulkaisu (Kiviniemi et al., 2016)

Gender Differences in Parental Images and Intimate Relationships: 

A Northern Finland Sample

Abstrakti (tiivistelmä):Koko teksti:

Kolmas osajulkaisu (Kiviniemi et al., 2020)

Is a harsh childhood growth environment reflected

 in parental images and emotional distress in adulthood?

 
Pro-Gradu (Kiviniemi & Koivumaa, 2008)

Rakkaus neljän kesken - äiti- ja isämielikuvienyhteys tutkittavan parisuhteeseen 


Gradu löytyy Oulun yliopiston kirjastosta, mutta PDF-tiedoston voin lähettää pyydettäessä.
  
 AnDuo Oy, Vanha Alikartanontie 7 B 7, 13300 Hämeenlinna, Puh. 040-9102 121   |  Mobiili Takaisin ylös